Cấu trúc TOO…TO dùng như thế nào trong tiếng Anh?

Cấu trúc TOO…TO dùng như thế nào trong tiếng Anh? Trong ngữ pháp Tiếng Anh, khi người đọc/người viết muốn chỉ mức độ của hành động gì đó quá mức thì họ dùng cấu trúc TOO…TO. Hãy cùng cafehoctap tìm hiểu thêm về cách dùng cấu trúc này trong tiếng Anh nhé!

Cấu trúc TOO…TO dùng như thế nào trong tiếng Anh?
Cấu trúc TOO…TO dùng như thế nào trong tiếng Anh?

Hướng dẫn cách dùng cấu trúc Too…to

Cấu trúc TOO…TO nghĩa là gì?

TOO…TO: quá đến nỗi không làm được điều gì…

Khi nào dùng cấu trúc TOO…TO?

Cấu trúc TOO…TO dùng để chỉ mức độ tình trạng vượt quá mức thông thường, diễn tả một việc gì đó quá nhiều để làm việc nào đó, hai sự việc thường có mối quan hệ với nhau.

Để hiểu hơn cấu trúc này có thể xem cách dùng và các ví dụ bên dưới.

Cách dùng TOO…TO:

– Form: S + tobe/ V + too + adj/adv + (for somebody) + to Vinf…

Ex:

– This cup of coffee is too hot for me to drink. (Cốc cà phê này quá nóng đối với tôi để uống).

– She is too young to go to school. (Cô ấy quá trẻ để đi học).

– Form: Too + many + Ndanh từ đến được số nhiều + (to)…

Ex:

– He has collected too many stamps since he was 8 years old. (Anh ấy đã sưu tầm quá nhiều tem kể từ khi anh ấy 8 tuổi).

– Form: Too + much + Ndanh từ không đếm được số nhiều + (to)…

Ex:

– We have too much free time. (Chúng tôi có quá nhiều thời gian rảnh).

– Form: S + tobe/V + too + adj/adv + that + S + can/could (not) + Vinf +…

Ex:

– This car is too expensive that I couldn’t buy it. (Chiếc xe này quá đắt đến nỗi tôi không thể mua nó).

– She is too bad – tempered that her boyfriend can’t stand it. (Cô ấy quá nóng tính đến nỗi bạn trai cô ấy không thể chịu đựng điều đó).

– Cấu trúc TOO…TO dùng để viết lại câu hoặc công dụng nối hai câu đơn.

Ex: The test is very difficult. She can’t answer it. (Bài kiểm tra rất khó. Cô ấy không thể trả lời nó).

➔ The test is too difficult for her not to answer. (Bài kiểm tra quá khó cho cô ấy đến nỗi không thể trả lời).

Lưu ý

Khi viết lại câu với cấu trúc TOO…TO cần chú ý:

– Khi chủ ngữ của hai cấu nối giống nhau thì chúng ta nên bỏ for somebody.

– Nếu tân ngữ của câu thứ hai thay cho chủ ngữ của câu thứ nhất thì chúng ta phải bỏ tân ngữ câu thứ hai đi.

– Trước các adj/adv là các từ nhấn mạnh như very/so/quite/exemely/… khi chuyển câu dùng cấu trúc TOO…TO ta phải bỏ các từ nhấn mạnh đó.

Ex: Mary was so busy. She couldn’t relax. (Mary đã quá bận. Cô ấy không thể thư giãn).

➔ Mary was too busy not to relax. (Mary đã quá bận đến nỗi không thể thư giãn).

Vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc TOO…TO để diễn đạt tình trạng vượt quá sự mong đợi hay để diễn tả điều gì đó quá nhiều. Sau khi tìm hiểu, chúng ta cần nắm thật vững kiến thức để áp dụng vào làm bài tập ngữ pháp và trong giao tiếp Tiếng Anh thật tốt nhé.